Αυτόλογη Αναζωογόνηση του δέρματος (Traylife)

H τεχνική της Αυτόλογης Αναζωογόνησης του δέρματος, αποτελεί ένα όπλο εναντία στην διαδικασία της γήρανσης. Κύριος στόχος της μεθόδου αυτής είναι η ανάπλαση των ιστών αξιοποιώντας τα ενεργά αιμοπετάλια και τα λευκά αιμοσφαίρια του ίδιου του ασθενούς. Λαμβάνεται αίμα από τον ίδιο τον ασθενή (ποσότητα ίση με μιας γενικής εξέτασης αίματος) το όποιο στην συνέχεια φυγοκεντρείται έτσι ώστε να διαχωριστεί σε 3 μέρη στο πλάσμα, στα αιμοπετάλια, και στα λοιπά συστατικά. Η μέθοδος Traylife ξεπερνώντας τις κοινές αυτόλογες τεχνικές προσθέτει στο στο πλάσμα, με αιμοπετάλια ασθενούς νουκλεοτίδια D.N.A. τα οποία ενισχύουν και επιμηκύνουν τη δράση των συστατικών του πλάσματος και των αιμοπεταλίων σε μία και μόνο συνεδρία. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος έχει ως στόχο την μείωση των ρυτίδων, της δερματικής χαλάρωσης και την αντιμετώπιση της γήρανσης του δέρματος.