Εφαρμογή Βουτουλινικής Τοξίνης (ΒΟΤΟΧ)

Η βοτουλινική τοξίνη εκτός από τις άλλες κλινικές εφαρμογές (βλεφαρόσπασμο, σπαστικό ραιβόκρανο, κεφαλαλγία τάσεως), χρησιμοποιείται με πολύ καλά αποτελέσματα στη δερματολογία για την αντιμετώπιση της υπεριδρωσίας και των δυναμικών ρυτίδων έκφρασης του προσώπου.
Η διαδικασία είναι σύντομη και επιτρέπει στον ασθενή να συνεχίσει τις δραστηριότητες του αμέσως μετά την έξοδο του από το ιατρείο. Το φάρμακο χρησιμοποιείται κυρίως για τις ρυτίδες στο μέτωπο, μεσόφρυο, «πόδι της χήνας»

Περισσότερα...